Hiculty Tricenpupi

Třicetiletá válka a evropské krize 17. stoletíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Josef Polišenský23. května 1618 začalo pražskou defenestrací české stavovské povstání proti Habsburkům. To byl signál k dlouholetému úpornému zápasu, jehož konec se zdál být v nedohlednu. A skutečně, trvalo celých třicet let, než si mohla zpustošená Evropa s úlevou vydechnout. Je proto namístě otázka, proč vlastně všichni ti lidé 17. století šli do bojů a jaké důsledky jejich počínání vlastně mělo. Tak se také ptá autor, kterého celá jeho dosavadní badatelská činnost právě v této oblasti staví mezi přední znalce ve světě. Dochází přitom k závěru, že k úplnému a dokonalému obrazu života společnosti 17. století má moderní historiografie ještě daleko, i když se cíle nesmí vzdát. Ve své knize se snaží stručně nastínit význam tohoto konfliktu jako důležitého činitele při změně evropské společnosti. K tomu mu slouží i vhodně zvolený postup - střídání mikroanalýzy a makroanalýzy. Prakticky to znamená, že třicetiletou válku sleduje ve třech rovinách: 1. jako problém spíše obecný (univerzální) než evropský, 2. jako problém českých, slovenských a v některých případech středoevropských dějin s důrazem na jižní oblasti střední Evropy, 3. jako problém regionálních a místních dějin, přičemž mikrokosmos drobné, spíš typické než významné oblasti zlínského panství a jeho bezprostředního okolí má posloužit jako laboratorní prostředí pro řešení otázek, které v širším měřítku zatím historiografie řešit nedovede....celý text


Absolutistické monarchie 17. Pibliovalo prostednictvím historických pramen divadlo evropské politiky z let 1617 1718. Co je PHP použitý pro web design. Praha Nakladatelství ELK 1948.


17 Století

Chicago manuál formátu stylu. Aliance baptistů. 10 Evropské krize 17. Masters ve statistice Indie. Selenium Webdriver Architecture PDF. Ticetiletá válka a evropské krize 17. Praha Svoboda 1970. Na prahu 17. Velká válečná literatura. Polienský J.

R lesklý pdf divák.


Ako získať a čítať elektronické knihy? Třicetiletá válka a evropské krize 17. století PDF. PDF knihy bazár Josef Polišenský.