Hiculty Tricenpupi

Textologie dnes. Příručka pro začínající editoryPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Michael ŠpiritOtevřít knížku a začít číst ještě neznamená, že se setkáváme s hodnověrnou podobou textu, jehož název se stkví na obálce a titulním listu dané knihy. Co způsobuje, že často čteme něco odvozeného, nespolehlivého, ba zavádějícího, a nevíme o tom? Michael Špirit ve své práci ukazuje, že v cestě mezi čtenářem a důvěryhodným zněním slovesného díla stojí mnoho nečekaných překážek. Tou hlavní z nich je obecně rozšířený dojem, že literární text jednou vznikl, nějak tu prostě „je“ a stačí ho jen konzumovat. Předkládaná monografie však ukazuje, že příprava textu k takové „spotřebě“ je proces obdobně náročný jako umělecké restaurátorství nebo digitalizace filmových děl. Látkou Špiritova výzkumu jsou vydavatelské projekty posledních tří dekád, jejichž výběr – Karel Poláček, F. X. Šalda, Petr Rezek, Bohumil Hrabal, Vítězslav Nezval, T. G. Masaryk, Jaroslav Seifert, Milan Kundera, Jiří Němec – mapuje vybrané důležité ediční počiny naší přítomnosti. Výklad, jehož páteř tvoří osudy Spisů Josefa Škvoreckého, může současně sloužit i jako příručka provázející jednotlivými etapami ediční přípravy knihy. Špirit se zabývá různými vydavatelskými postupy, jednou klade důraz na popis editorových záměrů, jindy dominuje jejich kritická analýza. Do přehledových partií prolínají problémy teoretické, autor kromě důkladného rozboru předkládá vlastní řešení dílčích problémů, textologická analýza někde plynule přichází v interpretaci daného textu či nějakého jeho aspektu. Čtenář může sledovat, jak si Špirit v těchto těsných vazbách vytváří svůj odborný koncept textologie....celý text


se vyrovnává s knihou Textologie dnes. kompletní píruka jazyka pro. Otevít kníku a zaít íst jet neznamená e se . Vechny informace o produktu Kniha Textologie dnes pirit Michael porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Textologie dnes pirit Michael.


Editor Na Psaní Knih

Ncert Sanskrit Kniha pro řešení třídy 8 Kapitola 2. PIRIT Michael. Podtitul Píruka pro zaínající editory Otevít kníku a zaít íst jet neznamená e se setkáváme s hodnovrnou podobou textu jeho název se stkví na obálce a titulním listu dané knihy. eBook Textologie dnes Píruka pro zaínající editory by Michael pirit available in mcgirr.vrliving.cz with PdF ePub . Uživatelská příručka pro software LAS X. Databáze knih hodnocení knih bazar knih komentáe sout o knihy. Pozornost je vnována zejména jazykové píprav textu. Co dělá skvělý učitelský esej. Cizí jazykové hlavní vysoké školy. Monografie se zabývá medialitou díla Karla Teigeho a Vítzslava Nezvala dvou vdích postav eského poetismu z pohledu filozofie médií.V duchu uvaování Marshalla McLuhana o které se Martin Charvát opírá nejsou pro nj média neutrální prostedník nýbr zpsob vidní a pociování který determinuje lidskou zkuenost. Úvod do praktické textologie. Ústav pro eskou literaturu AV R v. Druh produktu Elektronická kniha. Gimp vyhlazení 10.2. Kniha Milana Holeka zkueného autora a editora geografických publikací je urena .

Worcester Polytechnický institut hodnocení.


Internetová PDF knihy online poradna Textologie dnes. Příručka pro začínající editory PDF. E-knihy komplet v PDF Michael Špirit.