Hiculty Tricenpupi

Lid versus demokracie: Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránitPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Yascha MounkAutoritářští populisté po celém světě – od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy – rozšiřují a upevňují svůj politický vliv a moc. Máme-li porozumět tomu, jak velkou hrozbu tento vývoj představuje a jak se mu lze bránit, musíme nejdříve pochopit příčiny atraktivity a stability, jimž se liberální demokracie po druhé světové válce v globálním měřítku těšila, a popsat tendence, jež tuto stabilitu v konečném výsledku narušily. ­Yascha Mounk spatřuje klíčový problém v odloučení obou bytostných složek liberální demokracie, tedy garantování lidských a občanských práv na jedné straně a schopnosti řídit se aktuální lidovou vůlí na straně druhé. Narušením rovnováhy, jež je pro liberální demokracii životně nutná, vznikají dvě problematické formy: nedemokratický liberalismus, v němž obyvatelstvo ztrácí vliv na počínání politických elit, a neliberální demokracie, v níž vůle lidu potlačuje práva jednotlivců a menšin. Autor se snaží vystihnout specifické příčiny, jež posilují přitažlivost autoritářských programů, a navrhuje konkrétní kroky do budoucna, zahrnující též nastolení tolerantního, inkluzivního pojmu národa....celý text


Pro je nae svoboda v ohroení a jak ji zachránit?Autoritátí populisté po celém svt od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy roziují a upevují svj politický vliv a moc. Lid versus demokracie je první kniha která jde dál ne k pouhému popisu nárstu populismu. Krize liberální demokracie ve svt a rst politického vlivu autoritativních populist. Autoritátí populisté po celém svt od Indie po Turecko a od Polska po Spojené státy roziují a upevují svj politický vliv a moc.


Demokracie

Yascha Mounk. Francis Fukuyama . Práv tu Peteno Knihotéka Doporuuji Chystám se íst Chci si koupit Nedotené tenáská výzva Vytvoit vlastní seznam. PDF do Mobi Converter Caliber Stáhnout. Zabít Mockingbird recenze knihy Sparknotes. autoritativní reimy. Adobe Acrobat X Pro versus DC. Praha Prostor 2019 ISBN 04203 384 s. Liberální demokracie je v krizi. Pro je nae svoboda v ohroení a jak ji zachránit. Churchilla 19384 130 67 Praha 3 ikov IO DI CZ. V ohrození ivota. Kniha Lid versus demokracie Pro je nae svoboda v ohroení a jak ji zachránit je v Petených 4x Doporuených 1x Knihotéce 7x Chystám se íst 22x. Školení čistého kódu. listopadu 1895 Hroznatín 20. Černý profesor z Harvardu. Prostor 2019. Tm kteí se odmítají jen tak vzdát Mounk vzkazuje Tohle. DEMOKRACIE VERSUS POPULISMUS A AUTORITÁSTVÍ . Obálka titulu Právo zákonodárství a svoboda . Prostor Lid versus demokracie.

Anthony Molinaro SQL Cookbook PDF.


Knihy v PDF Lid versus demokracie: Proč je naše svoboda v ohrožení a jak ji zachránit PDF. Univerzitní knihovna Yascha Mounk.