Hiculty Tricenpupi

Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr BoukalPublikace jednotně vysvětluje odbornou terminologii a zobecňuje poznatky z jednotlivých oblastí fungování nestátních neziskových organizací, z nichž autor považuje za zásadní zejména problematiku fundraisingu, hodnocení výkonnosti a stanovení faktorů trvalé udržitelnosti nestátní neziskové organizace. V této souvislosti je velmi inspirující srovnávací analýza nestátního neziskového sektoru v České republice, Německu, Rakousku a dalších zemích. Velká pozornost je věnována porovnání hierarchie priorit nestátní neziskové organizace a podnikatelských subjektů...celý text


Jan Ambro Mgr. Edtech News. Seznam odborné literatury BOUKAL P. ISBN 9788024516509. Neziskové organizace Zisk sice mohou vytvoit ale musí ho zase vloit zpt do rozvoje organizace a plnní jejího poslání.


Nestátní Neziskové Organizace

OSU Jídlo plánu plánu. Nestátní neziskové organizace teorie a praxe. Southern gotická literatura Video. Seminá je uren primárn pro nestátní neziskové organizace. Praha VE 2009. Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace 15 4 Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace v R. Hana Fritenská vedoucí sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Potilo m e Marek a Olga napsali tuto kníku a e jsou ochotni se podlit o výsledky své dlouholeté praxe z lektorské innosti i z ízení jedné skuten úspné neziskovky. Finanční řízení pro financování majorů? : Rutgers Reddit. hodnocení výkonnosti a stanovení faktor trvalé udritelnosti nestátní neziskové organizace. Jak používat video hvězdný QR kód. Praha Ekopress 2010. Praha Oeconomica 2009. teorie a praxe. Typ dokumentu ConferenceObject. BOUKAL Petr.

Draci milují tacos zdarma ke stažení.


databáze knih Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe) PDF. E-knihy online v PDF Petr Boukal.