Hiculty Tricenpupi

Zastánce kritického myšlení a úcty k životuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Albert SchweitzerI po letech, která uplynula od chvíle, kdy v noci ze 4. na 5. září 1965 se v Lambaréné uzavřel život Alberta Schweitzera, trvá zájem nových generací o jeho osobnost, dílo i osobní příklad. Zabývalo se jím nespočet prací odborných i populárních. Nicméně tu pro jeho poznání zůstává jako prvořadý a stále inspirativní pramen Schweitzerova vlastní tvorba. Objasňuje kořeny a vývoj jeho myšlení, názor na svět i životní rozhodnutí vydat se do vzdálené Afriky a sloužit tu potřebným a trpícím domorodým obyvatelům. Odtud vychází i koncepce této knihy. Po úvodních studiích věnovaných Schweitzerově životní dráze a tématům, jimiž se zabýval, přináší ve výboru jeho stěžejní díla, vycházející u nás většinou poprvé. Začíná autobiografickou vzpomínkou Z mého dětství a mládí, která svěžím způsobem osvětluje dobu, do níž se Schweitzer narodil, i vlivy, které se podílely na jeho orientaci. Již od studií na štrasburské univerzitě se zabýval palčivou otázkou úpadku evropských kulturních hodnot. Příčinu tohoto vývoje charakterizoval jako myšlenkovou krizi a cestu k nápravě spatřoval především v obnově kritického myšlení a ideálů pravé lidskosti. Z tohoto zorného úhlu volil témata i metodu svých prací religionistických, biblických a filozofických. V našem výboru jsou zastoupeny texty, v nichž se historickokritickou analýzou zabývá počátky křesťanství a jeho vztahem k světovým náboženstvím. Závěrečná část knihy je věnována filozofickým pracím o kultuře, etice a o zdroji etického jednání — nauce o úctě k životu, která je klíčem k Schweitzerově osobnosti i jeho myšlenkovému odkazu....celý text


Vyuijte komfort a jednoduchost prohledávání fond desítek eských knihoven souasn. Science Journal Publikace. Kdo napsal knihu Nauka úcty k ivotu? Autorem je Albert Schweitzer. Nejlepší PDF do DocX Converter. Albert Schweitzer Albert Schweitzer zastánce kritického mylení a úcty k ivotu.


Schweitzerova

Podobné jednotky. Albert Schweitzer in Zastánce kritického mylení a úcty k ivotu 1988 88. Herci workshop jižní floridy. Albert Schweitzer zastánce kritického mylení a úcty k ivotu. Albert Schweitzer zastánce kritického mylení a úcty k ivotu Brnnské pednáky II. Nauka úcty k ivotu Autor Schweitzer Albert Vydáno 1974 Albert Schweitzer zastánce kritického mylení a úcty k ivotu Autor Schweitzer Albert Vydáno 1989. Myslet a růst bohaté přehledy. Zastánce kritického mylení a úcty k ivotu. Kultura a hodnoty. Co se stane s cenou, kdy se zvyšuje poptávka. O tom e ijeme na planet na ní je asi jedna tetina relativn i extrémn bohatých a dv tetiny relativn a absolutn bdných na stran jedné a na ní je z oné jedné tetiny relativn bohatých asi jedna tetina relativn i absolutn chudých na stran druhé není teba snáet dkazy. Reflexi díla A. 3 Napríklad v ruskom. Knihu Theologie apotola Pavla z roku 1976 si mete vyzvednout ve výdejn v Praze Holeovicích nebo ji poleme pímo k vám.Zastánce kritického mylení a úcty k ivotuhttpsknihovny.czrecordKnihovny pod jednou stechou. SCHWEITZER Albert Zastánce kritického mylení a úcty k ivotu SCHWEITZER Albert Z mého ivota a díla SIENKIEWICZ Henryk Kiáci SIENKIEWICZ Henryk Kiáci 2 svazky SIENKIEWICZ Henryk Pan Wolodyjowski SIENKIEWICZ Henryk Poutí a pralesem . a Zastánce kritického mylení a úcty k ivotu c Albert Schweitzer z nmeckých originál peloili Otakar A. Pi nákupu kníek v hodnot 800 K a více máte potovné po R zdarma.

Národní den vědců slaví v Indii.


Elektronické knihy ve formátu PDF Zastánce kritického myšlení a úcty k životu PDF. Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Albert Schweitzer.