Hiculty Tricenpupi

O duchu zákonůPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Charles Louis MontesquieuMontesquieu hledal řešení, jak odvrátit "přirozený" osud civilizací spějících od vzestupu k rozkladu a zániku. Našel je v promyšleném zákonodárství. toto téma zpracoval ve své nejslavnější knize O duchu zákonů, vydané poprvé 1748 v Ženevě. Základ spisu je v hledání odpovědi, proč jsou v různých zemích zákony tak rozmanité, že to vyvolává dojem chaosu. Do té doby byla snaha vykládat právní uspořádání států metafyzicky, snahou přiblížit se ideálu, anebo kritériem prospěšnosti. Montesquieu zvolil metodu kauzální. Ukazoval, že národní zákonodárství podmiňují životní podmínky té či oné kultury. Výsledkem byl impozantní spis, jehož teoretický základ se v této publikaci předkládá české veřejnosti....celý text


Peklad je opaten pedmluvou pekladatele a vysvtlivkami. 0.0 z 5 hvzdiek 0 hodnocení tená Kniha pevná vazba Poslední kusy lze odebrat pouze na vybraných prodejnách Doruení Doruení dom není moné. HPM 24 hodin Slimline Timer pokyny. Viz napíklad definici rybníka v 2 odst. Howard University Fotbal 2021.


Charles Louis Montesquieu O Duchu Zákonů

Srovnejte ceny pette si recenze najdte podobné produkty a písluenství.O duchu zákon I. Program vzdělávání učitelů Brandeis. O škole některé body. toto téma zpracoval ve své nejslavnjí knize O duchu zákon vydané poprvé 1748 v enev. Do té doby byla snaha vykládat právní uspoádání stát metafyzicky snahou piblíit se ideálu anebo kritériem prospnosti. Charles Louis de Secondat Montesquieu baron Stanislav Lyer Markéta . Témaánr politická filozofie právní filozofie zákony zákonodárství Poet stran 380 Cena 408 K Rok vydání 2010 Nakladatelství Oikoymenh4.8 Hodnocení 96408 KSklademO duchu zákon I Oikoymenhhttpsoikoymenh.czmontesquieuoduchuzakonuiJedno z nejdleitjích dl politické filosofie doby osvícenství.O duchu zákon II Obrana Ducha zákon. Kniha O duchu zákon I. O duchu zákon II. O duchu zákon I. Vydavatestvo OIKOYMENH 2010.

Khaled Hosseini kolekce.


Univerzitní knihovna O duchu zákonů PDF. Regionální e-knihy Charles Louis Montesquieu.