Hiculty Tricenpupi

Diabetická retinopatiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
kolektiv autorů, Tomáš SosnaPo 14 letech se autoři rozhodli přepracovat a vydat již rozebranou knihu, která se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou diabetické retinopatie a dalších očních komplikací cukrovky. Publikace je určena širokému okruhu lékařů i studentů, především však oftalmologům, diabetologům, internistům, praktickým, ale i dalším lékařům, kteří se setkávají s touto problematikou. Je velmi podrobným a srozumitelným návodem, jak postupovat v prevenci, diagnostice a léčbě diabetické retinopatie a ostatních očních komplikací cukrovky. Velký důraz je kladen na mezioborovou spolupráci. Pro oftalmology je velice přínosná kapitola Diabetes mellitus – pohled diabetologa, která jim osvětluje diagnostická kritéria a možnosti léčby diabetu. Vyčerpávajícím způsobem je seznamuje i se speciálními problémy léčby cukrovky. Naopak diabetologové a internisté jsou podrobně seznámeni s epidemiologií i screeningovými termíny diabetické retinopatie. Dále také jistě ocení přehled současné klasifikace onemocnění a seznámení se s extraokulárními rizikovými a protektivními faktory této choroby. Prevenci i způsobům léčby jsou věnovány další kapitoly, určené oběma skupinám lékařů. Kromě základních oftalmologických vyšetřovacích metod, jako je biomikroskopie, fotodokumentace se svými úskalími, fluorescenční angiografie, jsou představeny oftalmologům, ale i studentům medicíny také moderní techniky, jako je optická koherenční tomografie a mikroperimetrie. Čtenáři jsou upozorněni i na problémy operace šedého zákalu u nemocných cukrovkou a na terapii obávané komplikace retinopatie, kterou je sekundární glaukom. Publikace podrobně seznamuje s laserovou léčbou, stejně jako s pars plana vitrektomií a anti-VEGF aplikacemi. Zajímavým doplňkem jsou i dvě kapitoly z historie terapie a diagnostiky cukrovky a diabetické retinopatie. Kniha je barevně ilustrována a doplněna množstvím přehledných tabulek, schémat a fotografií....celý text


A new study looks at the effectiveness of seven artificial intelligencebased screening algorithms to diagnose diabetic retinopathy the most common diabetic eye disease leading to vision loss. If you dont get this eye problem treated in time it can lead to sight loss. Diabetic retinopathy results from the damage diabetes causes to the small blood vessels located in the retina. Cukrovka diabetes mellitus DM je závané chronické metabolické onemocnní .


Retinopatie

K tomu aby tato spolupráce byla úspná je teba dokonalá znalost tohoto. At least 90 of new cases could be reduced with proper treatment and monitoring of the eyes. Malá města s dobrou pracovníky. Po pravd je to vdy chvíle kdy se dá odpovdi vyuít k cílené edukaci nemocného ji lze pevést. Diabetic retinopathy increases with the duration of the diabetes. DM je tedy provázen komplexní poruchou metabolizmu cukr tuk a bílkovin. mikroangiopatie co je odborný název pro pokození nejmeních . Diabetes Mellitus is a condition that can have an effect on the small blood vessels of the body. Laicky ji meme . Korejská literatura v angličtině 8. Speciální školní okresní e-mail. Diabetic retinopathy is a condition that affects a person with diabetes.This happens when high blood sugar levels cause damage to blood vessels in the retina. In diabetic retinopathy high blood sugar breaks down the blood vessels to the point that they begin to leak becoming less efficient at transporting blood through the retina. Bohatství počtu stránek národů. Jane Addams přesvědčení. Diabetická retinopatie je nezántlivé onemocnní oní sítnice. If it is not treated it can lead to blindness. Dood postdoktorandské přátelství.

Výsledky založené na vzdělávání PowerPoint Prezentace.


Vědecká knihovna Diabetická retinopatie PDF. Jak číst knihy PDF v mobilu kolektiv autorů, Tomáš Sosna.